Kogenerační jednotky

Kogeneraci lze zjednodušeně nazvat jako spojení kotel-generátor, tz. že výsledným produktem je teplo a elektrická energie.
Principem kogenerace je získávání tepla a elektrické energie za použití spalovacího motoru a elektrického generátoru. Toto soustrojí se nazývá „kogenerační jednotka“.
Kogenerační jednotky využívají nejen teplo vzniklé při chlazení motoru, ale i teplo spalin vznikajících při hoření paliva ve spalovacím motoru a u přeplňovaných motorů i teplo vzniklé schlazováním plnící směsi, to znamená, že disponují vysokou celkovou účinností.
Kogenerační jednotky se využívají jako stálý zdroj elektrické energie a tepla. Jako palivo se u těchto kogeneračních jednotek využívá např. zemní plyn.
V současné době dochází k velkému rozmachu výroby elektrické energie z alternativních zdrojů a i v tomto odvětví se dají efektivně využít právě kogenerační jednotky. Jedná se o využití kogenerační jednotky pro výrobu elektrické energie na bioplynových stanicích.
V tomto případě využívá kogenerační jednotka jako paliva bioplyn, který je produkován ve fermentorech bioplynových stanic.
K dalším možnostem patří použití kogenerační jednotky na skládkách komunálního odpadu. Zde se jako palivo pro kogenerační jednotku využívá tzv. skládkový plyn, který se tvoří rozkladem organických látek.
Jak je z tohoto stručného výčtu patrné, kogenerační jednotky mají širokou škálu využití. Výroba energie z kogeneračních jednotek je navíc ekologická.   

Naše společnost nabízí pravidelný servis a opravy kogeneračních jednotek TEDOM, JENBACHER, MAN, DEUTZ a dalších. Na kogeneračních jednotkách provádíme jak základní pravidelný servis dle předpisu výrobců, vč. dodávky provozních médií (oleje, maziva, náplně chladících okruhů), tak i veškeré opravy, počínaje odstraňováním drobných závad až po kompletní generální opravy a to jak jednotlivých konstrukčních uzlů kogenerační jednotky (motor, generátor, výměníky atd.), tak i repase celých kogeneračních jednotek.

V případě Vašeho zájmu nechat si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku pravidelného servisu nebo opravy kogenerační jednotky, klikněte na následující odkaz „zadej poptávku“. Ozveme se Vám v co nejkratším termínu.